Verze 3.47.02, vydána 19.3.2017

Opraveno:

 • V modulu PB se v seznamu uživatelů nebylo možné pomocí ikonek dostat na konkrétní
  kartu.
 • Při přechodu na další stránku v archivovaných uživatelích se filtr ‚Archivovaní‘ zrušil a
  seznam se změnil na aktivní uživatele.
 • V archivu se zobrazovali i smazaní uživatelé.

Verze 3.47.00, vydána 13.3.2017

Doplněno nebo upraveno:

 • Archivace a skartace uživatelů ve všech modulech + příslušná práva ve všech modulech.
 • Automatická nebo uživatelem vyvolaná archivace ve všech modulech.
 • Nastavení pro zapnutí/vypnutí automatické archivace, včetně doby po kterou má být
  archivován uživatel ve všech modulech.
 • Skartace archivované osoby výmazem všech jejích dat ve všech modulech.
 • Úprava karty „Přehled služby“ osoby ke skartaci.
 • Při zadávání nového uživatele zobrazení, že existuje v archívu. Podle práv možnost
  vyjmout z archívu.

Verze 3.46.00, vydána 5.10.2016

Doplněno nebo upraveno:

 • Doplnění nápovědy v reportech u zaměstnanců ve všech modulech
 • Doplnění nápovědy v reportech u uživatelů v modulu AD, NZDM, PB, TP, ZDVOP, DNPC,
  SR, SASRD, DZR, SNP, DMD, SACPS, NDC, NC
 • Doplnění nápovědy v reportu "Peněžní deník" v modulech AD, DMD, DNPC, ZDVOP
 • Doplnění nápovědy v reportu "Seznam nových uživatelů" v modulech DMD, NDC
 • Doplnění nápovědy v reportu "Seznam uživatelů s denní přítomností" v modulu NDC
 • Doplnění nápovědy v reportu "Počet přítomnosti po uživatelích" v modulu NDC

Verze 3.45.02, vydána 2.6.2016

Doplněno nebo upraveno:

 • počet setkání pro OK systém se počítá u skupinové činnosti podle počtu zúčastněných
  zaměstnanců a nikoliv podle počtu zúčastněných uživatelů (dle odpovědi z MPSV)
  v modulech NZDM, NDC, SACPS, SR

Opraveno:

 • Report 'Aktuální platby uživatelů ke dni' nezohledňoval přítomnost uživatele, ale pracoval
  pouze s datem poslední platby, takže v některých případech reportoval dluh
  u nepřítomného uživatele v modulech AD, DMD

Verze 3.45.01, vydána 30.5.2016

Doplněno nebo upraveno:

 • Report: Počet uživatelů podle městských částí přidán do TP, SR, NDC, NC
 • Přidání volby 'kontakt' do záznamu ze skupinové činnosti v modulech AD, DMD, NZDM,
  PB, SACPS, SASRD, SNP

Verze 3.30.00, vydána 2.3.2015

Doplněno nebo upraveno:

 • na denní záznamy (v sekci Provoz) je možné odpovídat. Denní záznam může upravovat a
  mazat uživatel, který jej vytvořil a to za předpokladu, že ještě na tento záznam nebylo
  odpovězeno. Filtr je aplikován na hlavní záznamy. Přidáno ve všech modulech.
 • našeptávání adresy podle PSČ, obce, okresu a kraje. Přidáno ve všech modulech v
  místech, kde je adresa.
 • v konfiguraci "Místo poskytování" je možné v dané budově (bytě) definovat také pokoje.

Verze 3.29.01, vydána 27.1.2015

Verze 3.29.01 (vydána 27.1.2015)
Opraveno:

 • přidána skupinová činnost do SACPS
 • přidán přehled o službě v modulech SASRD a SACPS
 • pokud je činnost/služba již použitá, není možné v číselníku smazat ani vypnout její použití
  v rámci nabízení činností jako individuální nebo skupinové
 • ve skupinové činnosti bylo možné ukládat činnost bez vazby na základní činnost dle
  zákona a následně se objevovala chybová hláška, toto chování bylo opraveno.

Verze 3.29.00, vydána 13.1.2015

Doplněno nebo upraveno:

 • vytváření vzorů smluv rozšířeno o možnost vytváření vzorů dokumentů
 • uzavírání smluv s uživateli rozšířeno na možnosti přidat 1. smlouvu pro poskytování služby, 2. ostatní smlouvy a 3. různé dokumenty ve všech modulech
 • přidána evidence skupinových činností (intervencí, výkonů, aktivit) v modulech SASRD, NZDM (viz. nápověda ve stránce pro zadání skupinové činnosti)
 • nabídka „Kniha služeb“ přejmenována na „Provoz“ ve všech modulech. Do nabídky „Provoz“ jsou v některých modulech přidány záznamy z porad.

Verze 3.28.02, vydána 9.12.2014

Opraveno:

 • nastaveno řazení v jednotlivých seznamech (uživatelů, jednání, ...). Pokud nebylo zadané, tak vybíralo náhodné hodnoty.
 • při zaslání neplatné licence se objevovala chybová hláška, toto chování bylo opraveno.

Verze 3.28.01, vydána 2.12.2014

Opraveno:

 • automatické vyplňování data odchodu na následující den v modulu NC lze zapnout/vypnout
  v Administrace/Konfigurace aplikace/Automaticky nastavovat den odchodu na následující
  den
Syndikovat obsah