Verze 3.30.00, vydána 2.3.2015

Doplněno nebo upraveno:

 • na denní záznamy (v sekci Provoz) je možné odpovídat. Denní záznam může upravovat a
  mazat uživatel, který jej vytvořil a to za předpokladu, že ještě na tento záznam nebylo
  odpovězeno. Filtr je aplikován na hlavní záznamy. Přidáno ve všech modulech.
 • našeptávání adresy podle PSČ, obce, okresu a kraje. Přidáno ve všech modulech v
  místech, kde je adresa.
 • v konfiguraci "Místo poskytování" je možné v dané budově (bytě) definovat také pokoje.

Verze 3.29.01, vydána 27.1.2015

Verze 3.29.01 (vydána 27.1.2015)
Opraveno:

 • přidána skupinová činnost do SACPS
 • přidán přehled o službě v modulech SASRD a SACPS
 • pokud je činnost/služba již použitá, není možné v číselníku smazat ani vypnout její použití
  v rámci nabízení činností jako individuální nebo skupinové
 • ve skupinové činnosti bylo možné ukládat činnost bez vazby na základní činnost dle
  zákona a následně se objevovala chybová hláška, toto chování bylo opraveno.

Verze 3.29.00, vydána 13.1.2015

Doplněno nebo upraveno:

 • vytváření vzorů smluv rozšířeno o možnost vytváření vzorů dokumentů
 • uzavírání smluv s uživateli rozšířeno na možnosti přidat 1. smlouvu pro poskytování služby, 2. ostatní smlouvy a 3. různé dokumenty ve všech modulech
 • přidána evidence skupinových činností (intervencí, výkonů, aktivit) v modulech SASRD, NZDM (viz. nápověda ve stránce pro zadání skupinové činnosti)
 • nabídka „Kniha služeb“ přejmenována na „Provoz“ ve všech modulech. Do nabídky „Provoz“ jsou v některých modulech přidány záznamy z porad.

Verze 3.28.02, vydána 9.12.2014

Opraveno:

 • nastaveno řazení v jednotlivých seznamech (uživatelů, jednání, ...). Pokud nebylo zadané, tak vybíralo náhodné hodnoty.
 • při zaslání neplatné licence se objevovala chybová hláška, toto chování bylo opraveno.

Verze 3.28.01, vydána 2.12.2014

Opraveno:

 • automatické vyplňování data odchodu na následující den v modulu NC lze zapnout/vypnout
  v Administrace/Konfigurace aplikace/Automaticky nastavovat den odchodu na následující
  den

Verze 3.28.00, vydána 18.11.2014

Doplněno nebo upraveno:

 • na kartě základní je možné u dítěte zapsat školu v modulu NZDM
 • v knize služeb (vzkazy) je možné filtrovat vzkazy dle toho kdo vzkaz zapsal (Od koho)
 • přidána možnost evidence rozsahu svéprávnosti v modulech: AD, DMD, SACPS, DZR,
  SNP
 • zrychlení reportů „podle místa“
 • „Počet intervencí a kontaktů podle časových rozsahů za rok“ lze reportovat také podle
  místa poskytování v modulu AD
 • úprava řazení vybraných uživatelů v hromadném zadání v modulu NDC, řadí v pořadí:
  anonymní kód, příjmení a jméno

Verze 3.27.00, vydána 29.9.2014

Doplněno nebo upraveno:

 • číselník „Kam odešel“ položka s názvem byla navýšena až na 64 znaků a byla odstraněna
  chyba vznikající při pokusu o uložení delšího textu
 • sjednocení názvu číselníku „důvody pro ukončení služby x smlouvy“
 • přidáno zaznamenávání přítomnosti uživatelů ve službě a to v modulech NZDM, SACPS,
  SASRD, SR
 • ve vzoru ukončení smlouvy je možné vložit důvod ukončení smlouvy
 • přidán report seznam smluv zaměstnance
 • v reportu seznam smluv je řazení smluv v rámci jednoho dne podle čísla smlouvy (text),

Verze 3.26.01, vydána 1.9.2014

Opraveno:

 • číselník typu příjmů a odvodů nebylo možné upravovat kvůli chybě
 • v reportu „počet lůžkodnů po uživatelích“ odstraněn nadbytečné sloupce „Uhrazeno,
  předplaceno, zdarma“ mimo modul noclehárna.
 • v seznamu účtu uživatele se na některých instalacích nezobrazovala skupina

Verze 3.26.00, vydána 11.7.2014

Doplněno nebo upraveno:

 • na kartě seznam jednání přidáno filtrování podle „Cíle jednání“, ve všech modulech

Opraveno:

 • na linuxové instalaci nefungoval odkaz „Jít zpět na seznam“ v číselníku služeb, ve všech
  modulech
 • uživatel nemohl editovat záznamy jednání a individuální plány s omezeným přístupem,
  které vytvořil i když nezastával stanovenou roli v organizaci a nebyl jeho klíčovým
  pracovníkem, ve všech modulech
 • při ukládání delšího názvu ve všech číselnících se objevovala chybová hláška

Verze 3.25.00, vydána 23.6.2014

Doplněno nebo upraveno:

 • zamezení možnosti smazat vzor smlouvy, podle něhož je vytvořena alespoň jedna
  smlouva. Informace uložené ve vzoru jsou potřebné při reportech založených na analýze
  smluv a při vymazání použitého vzoru by reporty nefungovaly správně.
 • report „přehled jednání s obsahem za sociální službu“ v modulu AD
 • do reportu „seznam uživatelů podle místa“ doplněn počet lůžkodnů v modulech AD, DZR,
  NC, SNP
 • report „počet intervencí a kontaktů v jednání podle témat“ ve všech modulech
Syndikovat obsah