NPV3

Představení projektu New People Vision 3

Původní software SAD a na něj navazující NPV byl vyvíjen ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR, z.s. Zásadním vývojem prošly následné verze NPV2 a aktuální NPV3, která je vyvíjena ve spolupráci s Armádou spásy v ČR. Hlavním posláním projektu je usnadnit zaměstnancům v sociálních službách práci tak, aby mohli zůstávat zaměřeni na službu potřebným lidem.

Zaměření NPV3

Projekt je zaměřen na tyto služby: azylové domy (AD), noclehárny (NC), nízkoprahová denní centra (NDC), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), sociálně aktivizační činnosti pro seniory (SACPS), domy pro matky s dětmi (DMD), služby následné péče (SNP), domovy se zvláštním režimem (DZR), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD), terénní programy (TP), sociální rehabilitace (SR), domy na půl cesty (DNPC), prevence bezdomovectví (PB) a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Svým rozsahem je jedinečným v ČR.

Funkce NPV3

 • podrobná evidence základních údajů o klientech
 • vedení individuálního plánování včetně revizí
 • podrobná evidence jednání s klienty
 • detailní evidence služeb poskytnutých klientovi prostřednictvím azylového zařízení
 • kniha služeb – možnost zaznamenávat denní záznamy, úkoly a vzkazy
 • evidence krátkodobých i dlouhodobých ubytovacích smluv a zákazu vstupu
 • možnost zaznamenání rodinných vazeb (především pro zařízení pro matky s dětmi)
 • evidence příchodů a odchodů klienta s podrobnou detailní statistikou délky jeho pobytu v zařízení
 • popis sociálního postavení klienta
 • evidence spolupracujících organizací a kontaktních osob (sociální pracovník, ošetřující lékař, kurátor, …)
 • evidence pravidelných příjmů a odvodů klienta a jeho platební morálky
 • osobní účet klienta – úložné, platby za služby, evidence dluhu, částečné a odpuštěné úhrady
 • šablony pro definice pravidelných úhrad nebo příjmů
 • zdravotní „karta“ klienta – základní zdravotní údaje nezbytné pro péči o klienta
 • výdej materiálu, zápůjčky včetně evidence prodlení s vrácením a evidence kaucí
 • možnost vedení poznámky
 • velmi podrobné statistiky
 • detailní nastavení uživatelských práv – lze velmi detailně omezit přístupy různých uživatelů do systému
 • možnost zajistit vysokou bezpečnost dat

Ekonomické výhody

 • středně velký informační systém pro neziskovou sféru za zlomkovou
  cenu srovnatelných komerčních informačních systémů
 • nízké pořizovací náklady
 • nízké roční poplatky za neustálý vývoj programu a nové verze
 • licencování podle kapacity služby
 • velká finanční úspora díky použitým technologiím – je založen na technologiích Apache, PHP, PostgreSQL, které jsou dostupné zdarma

Technické výhody

 • funguje jako běžné „internetové stránky“
 • nízké HW požadavky na server
 • jako klientská stanice poslouží libovolné nevýkonné PC, na kterém
  lze spustit internetový prohlížeč (Google Chrome, FireFox)
 • lze provozovat na různých operačních systémech – Windows 7/8/10, Linux, …
 • lze nainstalovat na velmi rozdílné konfigurace počítačových sítí
 • lze provozovat v lokální síti, ve VPN (virtual private network) síti i na vzdálených místech přes internet